Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Phú Định Bến Phú Định tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Phú Định (Bến Phú Định)
92,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Phú Định (Bến Phú Định)
92,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Phú Định (Bến Phú Định)
92,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
92,905
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 92,905

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Phú Định Bến Phú Định Xem tất cả

Nhà hẻm xe ba gác Phường 16, Quận 8
4,3 tỷ 95,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Nhà hẻm xe ba gác phường 16 Quận 8 -  Mua vào ở ngay. Giao dich an toàn.
3,5 tỷ 96,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lưu Hữu Phước Phường 15 71,836 1,54% 0,1 1,54%
Đường Mễ Cốc Phường 15 77,815 1,24% 0,071 1,24%
Đường An Dương Vương Phường 15 73,073 1,67% 0,078 1,67%
Đường An Dương Vương Phường 16 73,073 1,67% 0,078 1,67%
Đường Phú Định Phường 16 77,189 0,08% 0,075 0,08%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 15 30,362 0,28% 0,098 0,28%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 16 30,362 0,28% 0,098 0,28%
Đường Bến Bình Đông Phường 15 78,416 4,8% 0,129 4,8%
Đường Lương Văn Can Phường 15 76,48 0,23% 0,065 0,23%
Đường Phạm Đức Sơn Phường 16 58,029 3,65% 0,111 3,65%