Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường số 48 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 48
80,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 48
80,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 48
80,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
80,22
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 80,22

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường số 48 Xem tất cả

Bán nhà riêng Phường 16, Quận 8 - Hướng Bắc
9 tỷ 90 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường An Dương Vương Phường 16 73,073 1,67% 0,078 1,67%
Đường Phú Định Phường 16 77,189 0,08% 0,075 0,08%
Đường Võ Văn Kiệt Phường 16 30,26 0,62% 0,098 0,62%
Đường Phạm Đức Sơn Phường 16 58,029 3,65% 0,111 3,65%
Đường Bến Phú Định Phường 16 76,04 4,08% 0 4,08%
Đường Hoàng Ngân Phường 16 91,836 5,76% 0,093 5,76%
Đường Trương Đình Hội Phường 16 79,415 0% 0,082 0%
Đường Số 2 Phường 16 126,943 0,69% 0,08 0,69%
Đường Số 4 Phường 16 80,328 0% 0 0%
Đường 41 - Phú Định Phường 16 90,129 0,17% 0 0,17%