Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Ích Thạnh tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
Trung bình
Cao nhất
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Ích Thạnh
48,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Ích Thạnh
48,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Ích Thạnh
48,5 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
48,458
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 48,458

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Ích Thạnh Xem tất cả

Bán lô đất hẻm ô tô 5m- phường Trường Thạnh- TP Thủ Đức
3,3 tỷ 48,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Xiển Phường Trường Thạnh 48,084 2,13% 0,142 2,13%
Đường Số 8 Phường Trường Thạnh 50,416 0,97% 0,088 0,97%
Đường Nguyễn Duy Trinh Phường Trường Thạnh 60,473 2,75% 0,079 2,75%
Đường Số 6 Phường Trường Thạnh 60,478 2,42% 0,078 2,42%
Đường Số 1 Phường Trường Thạnh 50,146 1,11% 0,102 1,11%
Đường Liên phường Phường Trường Thạnh 52,938 4,06% 0,116 4,06%
Đường Võ Văn Hát Phường Trường Thạnh 53,003 0,1% 0,179 0,1%
Đường Lã Xuân Oai Phường Trường Thạnh 76,945 1,01% 0,15 1,01%
Đường Long Thuận Phường Trường Thạnh 42,204 7,38% 0,068 7,38%
Đường Số 2 Phường Trường Thạnh 62,365 4,75% 0,092 4,75%