Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 104 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 104
51 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 104
51 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 104
51 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
51,049
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 51,049

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 104 Xem tất cả

Bán dãy nhà trọ 6 phòng phường Tăng Nhơn Phú A- Hẻm xe máy rộng 2m
3,85 tỷ 55,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Số 8 Phường Tăng Nhơn Phú A 50,951 2,04% 0,088 2,04%
Đường Tăng Nhơn Phú Phường Tăng Nhơn Phú A 49,655 1,56% 0,122 1,56%
Đường Lã Xuân Oai Phường Tăng Nhơn Phú A 76,945 1,01% 0,15 1,01%
Đường số 2 Phường Tăng Nhơn Phú A 62,365 4,75% 0,092 4,75%
Đường Số 160 Phường Tăng Nhơn Phú A 64,064 0% 0,084 0%
Đường Số 12 Phường Tăng Nhơn Phú A 53,741 1,72% 0,083 1,72%
Đường Làng Tăng Phú Phường Tăng Nhơn Phú A 88,646 0% 0,105 0%
Đường Lê Văn Việt Phường Tăng Nhơn Phú A 148,734 6,48% 0,245 6,48%
Đường Số 182 Phường Tăng Nhơn Phú A 60,657 3,43% 0,127 3,43%
Đường Số 102 Phường Tăng Nhơn Phú A 101,812 4,91% 0,099 4,91%