Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 17 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 17
54,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 17
44,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 17
44 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
47,644
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 44,208
Nhà riêng Hẻm 54,516

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 17 Xem tất cả

Chính chủ bán lô đất nền hẻm xe hơi phường Long Thạnh Mỹ- Hẻm bê tông cụt rộng 4.16m
3,7 tỷ 44,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
4.2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Xiển Phường Long Thạnh Mỹ 47,852 1,64% 0,142 1,64%
Đường Số 8 Phường Long Thạnh Mỹ 50,951 2,04% 0,088 2,04%
Đường Số 8 Phường Phước Bình 50,951 2,04% 0,088 2,04%
Đường Số 6 Phường Phước Bình 60,478 2,42% 0,078 2,42%
Đường Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình 63,858 0,61% 0,118 0,61%
Đường Số 1 Phường Long Thạnh Mỹ 50,082 0,98% 0,102 0,98%
Đường Số 1 Phường Phước Bình 50,082 0,98% 0,102 0,98%
Đường Liên Phường Phường Phước Bình 52,938 4,06% 0,116 4,06%
Đường Lã Xuân Oai Phường Long Thạnh Mỹ 76,945 1,01% 0,15 1,01%
Đường Số 2 Phường Long Thạnh Mỹ 62,365 4,75% 0,092 4,75%