Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 179 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 179
61,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 179
61,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 179
61,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
61,813
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 61,813

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 179 Xem tất cả

Chính chủ bán nhà mặt tiền đường phường Tân Phú- Mặt tiền đường rộng 5m
9 tỷ 66,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Xiển Phường Long Thạnh Mỹ 48,035 2,03% 0,142 2,03%
Đường Số 8 Phường Long Thạnh Mỹ 50,416 0,97% 0,088 0,97%
Đường Số 1 Phường Long Thạnh Mỹ 50,146 1,11% 0,102 1,11%
Đường Xa Lộ Hà Nội Phường Tân Phú 41,509 1,46% 0,162 1,46%
Đường Lã Xuân Oai Phường Long Thạnh Mỹ 76,945 1,01% 0,15 1,01%
Đường Số 2 Phường Long Thạnh Mỹ 62,365 4,75% 0,092 4,75%
Đường Số 2 Phường Tân Phú 62,365 4,75% 0,092 4,75%
Đường Hoàng Hữu Nam Phường Long Thạnh Mỹ 108,511 1,44% 0,173 1,44%
Đường Hoàng Hữu Nam Phường Tân Phú 108,511 1,44% 0,173 1,44%
Đường Số 12 Phường Long Thạnh Mỹ 52,902 3,26% 0,083 3,26%