Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường số 35 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 35
31,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 35
31,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 35
31,7 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
31,685
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 31,685

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường số 35 Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền đường phường Long Bình - Thành Phố Thủ Đức
4 tỷ 32,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Xiển Phường Long Bình 47,852 1,64% 0,142 1,64%
Đường số 8 Phường Long Bình 50,951 2,04% 0,088 2,04%
Đường số 6 Phường Long Bình 60,478 2,42% 0,078 2,42%
Đường Số 1 Phường Long Bình 50,082 0,98% 0,102 0,98%
Đường Xa Lộ Hà Nội Phường Long Bình 42,227 0,24% 0,163 0,24%
Đường Số 2 Phường Long Bình 62,365 4,75% 0,092 4,75%
Đường Số 7 Phường Long Bình 46,29 1,08% 0,071 1,08%
Đường Số 12 Phường Long Bình 53,741 1,72% 0,083 1,72%
Đường Hoàng Hữu Nam Phường Long Bình 116,555 5,85% 0,173 5,85%
Đường Số 3 Phường Long Bình 50,152 0,07% 0 0,07%