Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường số 970 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 970
64,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 970
64,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 970
64,8 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
64,788
triệu VNĐ/m2
17,98%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 64,788

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường số 970 Xem tất cả

Bán nhà 1 trệt 2 lầu, hẻm ô tô 6m-  phường Phú Hữu - Quận 9.
6,5 tỷ 73,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Võ Chí Công Phường Phú Hữu 41,74 0,73% 0,125 0,73%
Đường Nguyễn Duy Trinh Phường Phú Hữu 60,469 2,76% 0,079 2,76%
Đường Số 6 Phường Phú Hữu 60,478 2,52% 0,078 2,52%
Đường Bưng Ông Thoàn Phường Phú Hữu 61,122 0,36% 0,086 0,36%
Đường Đỗ Xuân Hợp Phường Phú Hữu 63,858 1,91% 0,118 1,91%
Đường số 1 Phường Phú Hữu 50,082 0,98% 0,102 0,98%
Đường Gò Cát Phường Phú Hữu 59,415 3,06% 0,07 3,06%
Đường Liên phường Phường Phú Hữu 52,938 3,07% 0,116 3,07%
Đường số 2 Phường Phú Hữu 62,365 4,75% 0,092 4,75%
Đường số 7 Phường Phú Hữu 46,29 1,43% 0,071 1,43%