Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Tân Lập 1 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Tân Lập 1
96,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Tân Lập 1
96,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Tân Lập 1
96,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
96,062
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 96,062

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Tân Lập 1 Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm xe ô tô phường Hiệp Phú- Thành Phố Thủ Đức
4,5 tỷ 106,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Số 6 Phường Hiệp Phú 60,478 2,42% 0,078 2,42%
Đường Xa Lộ Hà Nội Phường Hiệp Phú 41,438 1,63% 0,162 1,63%
Đường Đình Phong Phú Phường Hiệp Phú 61,807 4,64% 0,093 4,64%
Đường Lê Văn Việt Phường Hiệp Phú 168,933 20,94% 0,242 20,94%
Đường số 4 Phường Hiệp Phú 70,142 9,52% 0 9,52%
Đường số 385 Phường Hiệp Phú 67,772 3,31% 0 3,31%
Đường Man Thiện Phường Hiệp Phú 70,576 2,71% 0,1 2,71%
Đường Tân Hòa 2 Phường Hiệp Phú 72,637 0,9% 0 0,9%
Đường D1 Phường Hiệp Phú 62,047 14,38% 0,11 14,38%
Đường Số 79 Phường Hiệp Phú 84,634 5,99% 0 5,99%