Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường 3A tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường 3A
32,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường 3A
26,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường 3A
25,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
28,102
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 28,102

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường 3A Xem tất cả

Bán chung cư Nhất Lan 3 Tân Tạo A- Bình Tân
1,65 tỷ 26,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán căn hộ Nhất Lan 3 phường Tân Tạo A- quận Bình Tân
1,5 tỷ 32,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Số 8 Phường Tân Tạo A 78,107 0,98% 0,084 0,98%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo A 75,061 0,94% 0,127 0,94%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo A 83,94 5,03% 0,101 5,03%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo A 73,885 0,62% 0,075 0,62%
Đường Số 5 Phường Tân Tạo A 76,943 1,33% 0,079 1,33%
Đường Số 6 Phường Tân Tạo A 69,568 2,18% 0,09 2,18%
Đường Số 3 Phường Tân Tạo A 65,291 6,49% 0,074 6,49%
Đường Nguyễn Cửu Phú Phường Tân Tạo A 42,148 1,64% 0,104 1,64%
Đường Số 2 Phường Tân Tạo A 71,579 4,56% 0,04 4,56%
Đường Số 10 Phường Tân Tạo A 68,852 0,61% 0 0,61%