Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Thức Đường tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Thức Đường
124,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Thức Đường
124,9 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Thức Đường
124,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
124,929
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 124,929

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Thức Đường Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền P.An Lạc- quận Bình Tân
11,7 tỷ 137 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Số 8 Phường An Lạc A 78,038 1,06% 0,084 1,06%
Đường Tỉnh lộ 10 Phường An Lạc A 74,628 0,36% 0,127 0,36%
Đường Số 4 Phường An Lạc A 74,91 0,75% 0,073 0,75%
Đường Số 1 Phường An Lạc A 83,989 5,09% 0,103 5,09%
Đường Hồ Học Lãm Phường An Lạc A 58,908 10,29% 0,1 10,29%
Đường Số 5 Phường An Lạc A 76,943 1,33% 0,079 1,33%
Đường Số 6 Phường An Lạc A 69,505 2,09% 0,09 2,09%
Đường Số 2 Phường An Lạc A 71,579 4,56% 0,04 4,56%
Đường An Dương Vương Phường An Lạc A 82,601 3,48% 0,109 3,48%
Đường Số 12 Phường An Lạc A 86,125 0,33% 0,073 0,33%