Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Triệu Luật tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Triệu Luật
60,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Triệu Luật
60,2 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Triệu Luật
60,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
60,16
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 60,16

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Triệu Luật Xem tất cả

Bán nhà MT P. Tân Tạo- Bình Tân 
10,5 tỷ 142,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà HXT P. Tân Tạo- Bình Tân
4,2 tỷ 105 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà hẻm xe tải P. Tân Tạo- Bình Tân
12 tỷ 100,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
0% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Chiến lược Phường Tân Tạo 83,676 0,19% 0,082 0,19%
Đường Số 8 Phường Tân Tạo A 78,107 0,98% 0,084 0,98%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo 70,414 5,3% 0,13 5,3%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo A 70,414 5,3% 0,13 5,3%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo 81,826 2,38% 0,101 2,38%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo A 81,826 2,38% 0,101 2,38%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo 74,296 0,07% 0,075 0,07%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo A 74,296 0,07% 0,075 0,07%
Đường Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo 69,83 1,49% 0,069 1,49%
Đường Số 5 Phường Tân Tạo A 77,029 1,44% 0,072 1,44%