Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 14E tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 14E
61,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 14E
61,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 14E
61,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
61,284
triệu VNĐ/m2
4,78%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 61,284

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 14E Xem tất cả

Bán nhà 3 tấm, MT Đsố, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân - Nằm trong KDC Vĩnh Lộc
7,53 tỷ 71,7 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Số 8 Phường Bình Hưng Hòa B 78,038 1,06% 0,084 1,06%
Đường Liên khu 5-6 Phường Bình Hưng Hòa B 57,361 0,32% 0,064 0,32%
Đường Số 4 Phường Bình Hưng Hòa B 74,68 0,44% 0,073 0,44%
Đường Số 1 Phường Bình Hưng Hòa B 83,989 5,09% 0,103 5,09%
Đường Số 5 Phường Bình Hưng Hòa B 76,943 1,33% 0,079 1,33%
Đường Số 6 Phường Bình Hưng Hòa B 69,505 2,09% 0,09 2,09%
Đường Bình Thành Phường Bình Hưng Hòa B 57,292 1,98% 0,052 1,98%
Đường Liên Khu 4-5 Phường Bình Hưng Hòa B 58,005 0,49% 0,054 0,49%
Đường Hồ Văn Long Phường Bình Hưng Hòa B 50,891 2,14% 0,078 2,14%
Đường Số 3 Phường Bình Hưng Hòa B 66,372 4,94% 0,074 4,94%