Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 50 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 50
71,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 50
71,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 50
71,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
71,6
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 71,6

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 50 Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền đường quận Bình Tân
9,5 tỷ 95 triệu/m² T.suất sinh lợi
14.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Chiến lược Phường Tân Tạo 84,102 0,31% 0,082 0,31%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo 74,628 0,36% 0,127 0,36%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo 74,91 0,75% 0,073 0,75%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo 83,989 5,09% 0,103 5,09%
Đường Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo 70,27 0,87% 0,069 0,87%
Đường Số 6 Phường Tân Tạo 69,505 2,09% 0,09 2,09%
Đường Hồ Văn Long Phường Tân Tạo 50,891 2,14% 0,078 2,14%
Đường Nguyễn Cửu Phú Phường Tân Tạo 42,594 0,6% 0,104 0,6%
Đường Số 2 Phường Tân Tạo 71,579 4,56% 0,04 4,56%
Đường QL1A (Xa Lộ Đại Hàn) Phường Tân Tạo 42,739 13,41% 0,113 13,41%