Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 54 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
8,8%
Trung bình
8,8%
Cao nhất
8,9%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 54
25 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 54
25 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 54
24,9 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
25,003
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
73,333
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 25,003 73,333

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 54 Xem tất cả

Cần bán căn hộ cao cấp Nhất Lan 2, tầng cao, nhiều tiện ích
1,8 tỷ 24,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Chiến lược Phường Tân Tạo 83,646 0,23% 0,082 0,23%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo 75,061 0,94% 0,127 0,94%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo 83,94 5,03% 0,101 5,03%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo 73,885 0,62% 0,075 0,62%
Đường Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo 69,83 1,49% 0,069 1,49%
Đường Số 6 Phường Tân Tạo 69,568 2,18% 0,09 2,18%
Đường Hồ Văn Long Phường Tân Tạo 51,103 1,73% 0,078 1,73%
Đường Nguyễn Cửu Phú Phường Tân Tạo 42,148 1,64% 0,104 1,64%
Đường Số 2 Phường Tân Tạo 71,579 4,56% 0,04 4,56%
Đường Số 7 Phường Tân Tạo 70,3 4% 0,154 4%