Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 57 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
5%
Trung bình
5%
Cao nhất
5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 57
25,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 57
25,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 57
25,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
25,28
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
90,785
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 25,28 90,785

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 57 Xem tất cả

Bán căn hộ Nhất Lan P. Tân Tạo- Bình Tân
1,8 tỷ 25,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Chiến lược Phường Tân Tạo 83,676 0,19% 0,082 0,19%
Đường Số 8 Phường Tân Tạo A 78,107 0,98% 0,084 0,98%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo 75,061 0,94% 0,127 0,94%
Đường Tỉnh Lộ 10 Phường Tân Tạo A 75,061 0,94% 0,127 0,94%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo 83,94 5,03% 0,101 5,03%
Đường Số 1 Phường Tân Tạo A 83,94 5,03% 0,101 5,03%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo 73,885 0,62% 0,075 0,62%
Đường Số 4 Phường Tân Tạo A 73,885 0,62% 0,075 0,62%
Đường Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo 69,83 1,49% 0,069 1,49%
Đường Số 5 Phường Tân Tạo A 76,943 1,33% 0,079 1,33%