Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Huy Tưởng tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Huy Tưởng
164,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Huy Tưởng
164,4 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Huy Tưởng
164,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
164,424
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 164,424

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Huy Tưởng Xem tất cả

Bán nhà hẻm Oto Nguyễn Huy Tưởng, Quận Bình Thạnh, Đang cho thuê
35 tỷ 166 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nơ Trang Long Phường 14 114,936 0,62% 0,125 0,62%
Đường Bùi Đình Túy Phường 14 135,565 0,27% 0,147 0,27%
Đường Nguyễn Văn Đậu Phường 6 148,332 0,53% 0,142 0,53%
Đường Phan Văn Trị Phường 14 117,002 0,61% 0,177 0,61%
Đường Lê Quang Định Phường 14 126,231 5,69% 0,172 5,69%
Đường Hoàng Hoa Thám Phường 6 132,712 1,5% 0,274 1,5%
Đường Bạch Đằng Phường 14 145,471 0,54% 0,201 0,54%
Đường Nguyễn Thượng Hiền Phường 6 149,03 3,06% 0,176 3,06%
Đường Nguyễn Khuyến Phường 14 116,456 4,2% 0,13 4,2%
Đường Lê Trực Phường 6 149,788 2,89% 0,17 2,89%