Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 304 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường số 304
164,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường số 304
164,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường số 304
164,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
164,301
triệu VNĐ/m2
3,44%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 164,301

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 304 Xem tất cả

Bán nhà riêng hẻm thông, Quận Bình Thạnh -  Hẻm đường 304
8,5 tỷ 173,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Nguyễn Hữu Cảnh Phường 24 85,361 1,36% 0,276 1,36%
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 24 117,057 1,85% 0,163 1,85%
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 117,057 1,85% 0,163 1,85%
Đường Điện Biên Phủ Phường 25 136,856 2,14% 0,221 2,14%
Đường Bùi Đình Túy Phường 24 135,565 0,27% 0,147 0,27%
Đường Đinh Bộ Lĩnh Phường 24 134,961 1,74% 0,157 1,74%
Đường Bạch Đằng Phường 24 145,471 0,54% 0,201 0,54%
Đường Ung Văn Khiêm Phường 24 142,464 5,63% 0,176 5,63%
Đường Ung Văn Khiêm Phường 25 142,464 5,63% 0,176 5,63%
Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25 127,649 4,87% 0,207 4,87%