Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 6 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1%
Trung bình
1,9%
Cao nhất
2,8%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 6
178 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 6
178 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 6
178 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
148,898
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
143,518
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Đất 118,697
Nhà riêng Mặt tiền 158,965 143,518

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 6 Xem tất cả

Bán nhà Đường số 6, phường 26, Bình Thạnh
8,5 tỷ 196,8 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 117,057 1,85% 0,163 1,85%
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 117,057 1,85% 0,163 1,85%
Đường Nguyễn Xí Phường 26 118,189 5,13% 0,208 5,13%
Đường Điện Biên Phủ Phường 25 136,856 2,14% 0,221 2,14%
Đường Bùi Đình Túy Phường 26 135,565 0,27% 0,147 0,27%
Đường Chu Văn An Phường 26 123,411 2,81% 0,131 2,81%
Đường Đinh Bộ Lĩnh Phường 26 134,961 1,74% 0,157 1,74%
Đường Ung Văn Khiêm Phường 25 142,464 5,63% 0,176 5,63%
Đường Ung Văn Khiêm Phường 26 142,464 5,63% 0,176 5,63%
Đường Quốc Lộ Số 13 Phường 26 113,809 4,4% 0,156 4,4%