Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Ký Con tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Ký Con
206,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Ký Con
206,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Ký Con
206,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
206,275
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
178,571
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 178,571
Nhà riêng Mặt tiền 206,275

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Ký Con Xem tất cả

CẦN BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG VUÔNG VỨC ĐƯỜNG KÝ CO QUẬN PHÚ NHUÂN
14,8 tỷ 224,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
3.8% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Phan Xích Long Phường 7 207,579 1,5% 0,289 1,5%
Đường Phan Đăng Lưu Phường 7 176,273 1,62% 0,216 1,62%
Đường Phan Tây Hồ Phường 7 154,137 1,51% 0,17 1,51%
Đường Phùng Văn Cung Phường 7 187,314 1,75% 0,206 1,75%
Đường Trần Kế Xương Phường 7 132,884 0,86% 0,15 0,86%
Đường Nhiêu Tứ Phường 7 143,121 5,21% 0,181 5,21%
Đường Nguyễn Công Hoan Phường 7 154,584 4,04% 0,188 4,04%
Đường Nguyễn Lâm Phường 7 103,913 3,29% 0,164 3,29%
Đường Cù Lao Phường 7 236,629 2,27% 0,218 2,27%
Đường Cầm Bá Thước Phường 7 128,244 0% 0,329 0%