Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nghĩa Hòa tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nghĩa Hòa
85,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nghĩa Hòa
85,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nghĩa Hòa
85,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
102,008
triệu VNĐ/m2
19,79%
Giá thuê
151,785
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 127,18 151,785

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nghĩa Hòa Xem tất cả

Nhà hẻm an ninh yên tĩnh quận Tân Bình
7,25 tỷ 94 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 6 157,76 4,07% 0,216 4,07%
Đường Lý Thường Kiệt Phường 6 192,667 2,09% 0,169 2,09%
Đường Đất Thánh Phường 6 144,641 5,44% 0,162 5,44%
Đường Nghĩa Phát Phường 6 123,448 10,38% 0,093 10,38%
Đường Chấn Hưng Phường 6 206,916 1,11% 0,1 1,11%
Đường Bành Văn Trân Phường 6 151,564 19,52% 0,12 19,52%
Đường Nghĩa Hòa Phường 6 102,008 19,79% 0,151 19,79%
Đường Đặng Lộ Phường 6 153,685 0% 0,214 0%
Đường Dân Trí Phường 6 150,714 0% 0 0%
Đường Phú Hòa Phường 6 276,234 0% 0 0%