Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Số 6 tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2,4%
Trung bình
2,4%
Cao nhất
2,4%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Số 6
155,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Số 6
155,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Số 6
155,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
155,595
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
125,881
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 155,595 125,881

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Số 6 Xem tất cả

Nhà mặt tiền Tân Bình xây dựng kiên cố
14 tỷ 165,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lạc Long Quân Phường 10 139,845 0,81% 0,187 0,81%
Đường Âu Cơ Phường 10 119,98 3,55% 0,141 3,55%
Đường Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 111,277 0,31% 0,128 0,31%
Đường Trần Văn Quang Phường 10 116,747 2,07% 0,12 2,07%
Đường Nguyễn Trọng Tuyển Phường 10 169,265 0% 0,121 0%
Đường Hồng Lạc Phường 10 110,192 5,93% 0,1 5,93%
Đường Đồng Đen Phường 10 133,143 3,31% 0,293 3,31%
Đường Bùi Thế Mỹ Phường 10 135,635 1,91% 0,118 1,91%
Đường Số 1 Phường 10 128,878 0,25% 0,083 0,25%
Đường Thái Thị Nhạn Phường 10 40,938 2,69% 0,919 2,69%