Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Thép Mới tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,5%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Thép Mới
142,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Thép Mới
142,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Thép Mới
136,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
142,133
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 142,133

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Thép Mới Xem tất cả

Nhà mặt tiền nội bộ P12 Tân Bình, sổ vuông vức, xe hơi vào tận nhà
7,2 tỷ 145,5 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
BÁN NHÀ MẶT TIỀN KHU K300 PHƯỜNG 12 TÂN BÌNH
7,35 tỷ 153,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Trường Chinh Phường 12 140,326 3,74% 0,152 3,74%
Đường Trường Chinh Phường 13 140,326 3,74% 0,152 3,74%
Đường huỳnh văn nghệ Phường 12 97,797 2,17% 0,125 2,17%
Đường Cộng Hòa Phường 12 156,316 0,64% 0,159 0,64%
Đường Cộng Hòa Phường 13 156,316 0,64% 0,159 0,64%
Đường Năm Châu Phường 12 115,228 0,77% 0,155 0,77%
Đường Đồng Đen Phường 12 133,143 3,31% 0,293 3,31%
Đường Đồng Đen Phường 13 133,143 3,31% 0,293 3,31%
Đường Lê Lai Phường 12 120,598 0% 0 0%
Đường Hoàng Hoa Thám Phường 12 193,105 3,12% 0,193 3,12%