Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường B tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường B
54,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường B
54,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường B
54,3 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
54,289
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 54,289

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường B Xem tất cả

Bán nhà dãy 3 phòng trọ quận Tân Phú - gần nhiều tiện ích
2,05 tỷ 56,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
3.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thạnh 112,82 7,04% 0,138 7,04%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thạnh 85,239 9,22% 0,123 9,22%
Đường Trịnh Đình Trọng Phường Phú Thạnh 111,504 8,37% 0,113 8,37%
Đường Huỳnh Thiện Lộc Phường Phú Thạnh 90,212 0,24% 0,098 0,24%
Đường Thạch Lam Phường Phú Thạnh 129,904 0,18% 0,142 0,18%
Đường Trần Thủ Độ Phường Phú Thạnh 108,32 2,42% 0,089 2,42%
Đường Văn Cao Phường Phú Thạnh 102,071 7,08% 0,183 7,08%
Đường Bình Long Phường Phú Thạnh 79,505 1,98% 0,058 1,98%
Đường Trần Quang Cơ Phường Phú Thạnh 104,687 3,49% 0,061 3,49%