Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Đỗ Đức Dục tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Đỗ Đức Dục
144,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Đỗ Đức Dục
144,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Đỗ Đức Dục
126,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
144,462
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 144,462

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Đỗ Đức Dục Xem tất cả

Bán nhà 2 lầu mặt tiền đường Quận Tân Phú - Thuận tiện mua ở kết hợp kinh doanh
9 tỷ 142,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà mặt tiền đường Quận Tân Phú 
10,5 tỷ 173 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thạnh 109,813 4,19% 0,138 4,19%
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thọ Hòa 109,813 4,19% 0,138 4,19%
Đường Vườn Lài Phường Phú Thọ Hòa 129,526 0,97% 0,115 0,97%
Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 111,455 2,57% 0,094 2,57%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thọ Hòa 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thạnh 85,508 8,94% 0,12 8,94%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thọ Hòa 85,508 8,94% 0,12 8,94%
Đường Trịnh Đình Trọng Phường Phú Thạnh 111,504 8,37% 0,113 8,37%
Đường Huỳnh Thiện Lộc Phường Phú Thạnh 90,249 0,28% 0,098 0,28%