Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Dương Khuê tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,8%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Dương Khuê
133,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Dương Khuê
133,5 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Dương Khuê
124,4 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
133,497
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
70,833
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 133,497 70,833

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Dương Khuê Xem tất cả

Bán nhà khu dân cư đông đúc - Quận Tân Phú
11 tỷ 144,9 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà khu dân cư đông đúc - Quận Tân Phú
8,5 tỷ 128,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân 109,813 4,19% 0,138 4,19%
Đường Hoà Bình Phường Hiệp Tân 71,443 0,9% 0,177 0,9%
Đường N1 Phường Hiệp Tân 52,907 4,62% 0,182 4,62%
Đường Tô Hiệu Phường Hiệp Tân 113,661 2,96% 0,133 2,96%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Hiệp Tân 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Lý Thánh Tông Phường Hiệp Tân 111,847 1,24% 0,096 1,24%
Đường Trịnh Đình Thảo Phường Hiệp Tân 61,224 8,18% 0,14 8,18%
Đường Phan Anh Phường Hiệp Tân 122,481 0,3% 0,075 0,3%
Đường Thạch Lam Phường Hiệp Tân 129,904 0,18% 0,142 0,18%
Đường Bình Long Phường Hiệp Tân 79,505 1,98% 0,058 1,98%