Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Dương Thiệu Tước tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
3%
Trung bình
3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Dương Thiệu Tước
92,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Dương Thiệu Tước
92,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Dương Thiệu Tước
72,1 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
92,065
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
89,303
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 72,074 89,303
Nhà riêng Mặt tiền 112,055

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Dương Thiệu Tước Xem tất cả

Bán nhà Quận Tân Phú - Khu dân cư an ninh
3,35 tỷ 80,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.8% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà Quận Tân Phú mặt tiền đường gần Aeon Mall
8 tỷ 124,2 triệu/m² T.suất sinh lợi
2.6% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Gò Dầu Phường Tân Quý 112,545 1,95% 0,127 1,95%
Đường Tân Hương Phường Tân Quý 116,36 3,49% 0,112 3,49%
Đường Tân Sơn Nhì Phường Tân Quý 110,867 2,57% 0,114 2,57%
Đường Nguyễn Súy Phường Tân Quý 123,462 0,61% 0 0,61%
Đường Tân Kì Tân Quý Phường Tân Quý 108,699 1,65% 0,112 1,65%
Đường Tân Quý Phường Tân Quý 140,528 1,27% 0,08 1,27%
Đường Độc Lập Phường Tân Quý 87,677 0% 0,122 0%
Đường Đỗ Thừa Luông Phường Tân Quý 97,017 1,95% 0 1,95%
Đường Lê Thúc Hoạch Phường Tân Quý 137,231 4,6% 0,11 4,6%
Đường Văn Cao Phường Tân Quý 102,071 7,08% 0,183 7,08%