Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lê Cảnh Tuân tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lê Cảnh Tuân
256,8 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lê Cảnh Tuân
214,3 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lê Cảnh Tuân
73,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
181,44
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 143,769
Nhà riêng Mặt tiền 256,781

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lê Cảnh Tuân Xem tất cả

Bán nhà hẻm xe hơi - Quận Tân Phú
6,6 tỷ 82,4 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Bán nhà mặt tiền đường - quận Tân Phú,
3,95 tỷ 263,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thọ Hòa 108,194 2,65% 0,14 2,65%
Đường Vườn Lài Phường Phú Thọ Hòa 129,756 0,79% 0,115 0,79%
Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 111,253 2,38% 0,097 2,38%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thọ Hòa 103,671 3,9% 0,133 3,9%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thọ Hòa 85,661 8,77% 0,122 8,77%
Đường Văn Cao Phường Phú Thọ Hòa 109,856 0% 0,183 0%
Đường Lê Thúc Hoạch Phường Phú Thọ Hòa 137,645 4,91% 0,11 4,91%
Đường Bình Long Phường Phú Thọ Hòa 79,505 1,98% 0,058 1,98%
Đường Lê Văn Phan Phường Phú Thọ Hòa 94,691 1,37% 0,104 1,37%
Đường Lê Lư Phường Phú Thọ Hòa 109,088 0% 0 0%