Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Lê Thiệt tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,5%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Lê Thiệt
103 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Lê Thiệt
103 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Lê Thiệt
96 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
102,986
triệu VNĐ/m2
1,36%
Giá thuê
122,5
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 96,048 122,5
Nhà riêng Mặt tiền 109,925

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Lê Thiệt Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền Quận Tân Phú - Khu dân cư an ninh
2,8 tỷ 102,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
2% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thọ Hòa 112,82 7,04% 0,138 7,04%
Đường Vườn Lài Phường Phú Thọ Hòa 129,526 0,97% 0,115 0,97%
Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 111,455 2,57% 0,094 2,57%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thọ Hòa 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thọ Hòa 85,411 9,04% 0,123 9,04%
Đường Lê Thúc Hoạch Phường Phú Thọ Hòa 137,231 4,6% 0,11 4,6%
Đường Văn Cao Phường Phú Thọ Hòa 102,071 7,08% 0,183 7,08%
Đường Bình Long Phường Phú Thọ Hòa 79,505 1,98% 0,058 1,98%
Đường Lê Văn Phan Phường Phú Thọ Hòa 94,691 1,37% 0,104 1,37%
Đường Lê Lư Phường Phú Thọ Hòa 109,088 0% 0 0%