Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Lộ Trạch tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
1,5%
Trung bình
1,5%
Cao nhất
1,5%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Lộ Trạch
127 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Lộ Trạch
127 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Lộ Trạch
127 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
126,97
triệu VNĐ/m2
17,59%
Giá thuê
ngàn VNĐ/m2
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Mặt tiền 126,97

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Lộ Trạch Xem tất cả

Bán nhà mặt tiền phường Tân Quý- Tân Phú
6 tỷ 129,3 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.5% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Gò Dầu Phường Tân Quý 112,545 1,95% 0,127 1,95%
Đường Tân Hương Phường Tân Quý 116,36 3,49% 0,112 3,49%
Đường Tân Sơn Nhì Phường Tân Quý 110,64 2,36% 0,115 2,36%
Đường Nguyễn Súy Phường Tân Quý 123,462 0,61% 0 0,61%
Đường Tân Kì Tân Quý Phường Tân Quý 108,699 1,65% 0,112 1,65%
Đường Tân Quý Phường Tân Quý 140,528 1,27% 0,08 1,27%
Đường Độc Lập Phường Tân Quý 87,677 0% 0,122 0%
Đường Đỗ Thừa Luông Phường Tân Quý 97,017 1,95% 0 1,95%
Đường Lê Thúc Hoạch Phường Tân Quý 137,231 4,6% 0,11 4,6%
Đường Văn Cao Phường Tân Quý 102,071 7,08% 0,183 7,08%