Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Nguyễn Mỹ Ca tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2%
Cao nhất
2%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Nguyễn Mỹ Ca
101,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Nguyễn Mỹ Ca
101,6 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Nguyễn Mỹ Ca
101,6 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
101,596
triệu VNĐ/m2
23,42%
Giá thuê
89,285
ngàn VNĐ/m2
0%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Nhà riêng Hẻm 101,596
Nhà riêng Mặt tiền 89,285

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Nguyễn Mỹ Ca Xem tất cả

Bán nhà Quận Tân Phú hẻm xe hơi - Khu dân cư an ninh
7,5 tỷ 105,6 triệu/m² T.suất sinh lợi
1.3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân 112,82 7,04% 0,138 7,04%
Đường Hoà Bình Phường Hiệp Tân 70,494 2,22% 0,177 2,22%
Đường N1 Phường Hiệp Tân 53,001 4,8% 0,183 4,8%
Đường Tô Hiệu Phường Hiệp Tân 110,828 5,38% 0,135 5,38%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Hiệp Tân 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Lý Thánh Tông Phường Hiệp Tân 111,847 1,24% 0,096 1,24%
Đường Trịnh Đình Thảo Phường Hiệp Tân 63,778 4,35% 0,14 4,35%
Đường Phan Anh Phường Hiệp Tân 122,481 0,3% 0,075 0,3%
Đường Thạch Lam Phường Hiệp Tân 129,904 0,18% 0,142 0,18%
Đường Bình Long Phường Hiệp Tân 79,505 1,98% 0,058 1,98%