Thành phố
Quận
Đường

Giá nhà đất Đường Phạm Văn Xảo tháng 09/2021

Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)
Thấp nhất
2%
Trung bình
2,3%
Cao nhất
3%
Đường
Đơn giá
cao nhất
Đường Phạm Văn Xảo
183,1 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
trung bình
Đường Phạm Văn Xảo
156,7 triệu VNĐ/m2
0%
Đường
Đơn giá
thấp nhất
Đường Phạm Văn Xảo
88,2 triệu VNĐ/m2
0%

Xu thế giá bán

Triệu VNĐ/m2

Đơn giá trung bình

Giá bán
142,66
triệu VNĐ/m2
0%
Giá thuê
149,24
ngàn VNĐ/m2
1,47%
Loại BĐS Bán (Triệu VNĐ/m2) Thuê (Ngàn VNĐ)
Căn hộ 197,85
Nhà riêng Hẻm 88,162
Nhà riêng Mặt tiền 169,909 116,833

So sánh giá giữa Đường và Quận

Triệu VNĐ/m2

Bất động sản nổi bật Đường Phạm Văn Xảo Xem tất cả

Nhà bán mặt tiền Quận Tân Phú - Thuận tiện kinh doanh.
4,6 tỷ 194,1 triệu/m² T.suất sinh lợi
3% Tỉ suất sinh lợi
(Từ hoạt động cho thuê)

Giá bất động sản lân cận

Đường Phường Giá BÁN trung bình (Triệu VNĐ/m2) Giá THUÊ trung bình (Ngàn VNĐ)
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thạnh 112,82 7,04% 0,138 7,04%
Đường Lũy Bán Bích Phường Phú Thọ Hòa 112,82 7,04% 0,138 7,04%
Đường Vườn Lài Phường Phú Thọ Hòa 129,526 0,97% 0,115 0,97%
Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 111,455 2,57% 0,094 2,57%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thọ Hòa 103,671 3,9% 0,132 3,9%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thạnh 85,411 9,04% 0,123 9,04%
Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thọ Hòa 85,411 9,04% 0,123 9,04%
Đường Trịnh Đình Trọng Phường Phú Thạnh 111,504 8,37% 0,113 8,37%
Đường Huỳnh Thiện Lộc Phường Phú Thạnh 90,212 0,24% 0,098 0,24%