Tìm kiếm
Mua
Thuê
Dự Án
Tìm kiếm nâng cao  
Tìm kiếm  

55 BĐS

Mua bán đất nền
Đường Hoàng Phan Thái, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bán đất nền mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
27,4 triệu/m²
2,2 tỷ 80,4m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
34,1 triệu/m²
4,6 tỷ 135 m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Gần mặt tiền đường 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
17,5 triệu/m²
2,25 tỷ 128,7m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
19,8 triệu/m²
2,565 tỷ 129,8m²
Bán đất nền đường 8m Huyện Bình Chánh - Khu dân cư mới - Sổ hồng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
32,7 triệu/m²
2,75 tỷ 84,2m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28,4 triệu/m²
2,3 tỷ 81 m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28,4 triệu/m²
2,3 tỷ 80,9m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
26,2 triệu/m²
2,1 tỷ 80,3m²
Bán đất nền Huyện Bình Chánh, Đường Hoàng Phan Thái - Khu dân cư mới 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
29,7 triệu/m²
2,5 tỷ 84,2m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
26,7 triệu/m²
2,15 tỷ 80,5m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
20,2 triệu/m²
2,565 tỷ 126,9m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28 triệu/m²
3,743 tỷ 133,7m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28 triệu/m²
3,757 tỷ 134,2m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28 triệu/m²
3,808 tỷ 136 m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28 triệu/m²
3,83 tỷ 136,8m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
28 triệu/m²
3,858 tỷ 137,8m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
26,5 triệu/m²
3,792 tỷ 143,1m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần sát mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
16,5 triệu/m²
2,1 tỷ 126,9m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần sát mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
18,3 triệu/m²
2,45 tỷ 133,6m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
20 triệu/m²
2,565 tỷ 128,4m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Gần mặt tiền đường 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đông
Bán
21,8 triệu/m²
2,3 tỷ 105,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
18,8 triệu/m²
2,701 tỷ 143,7m²
Bán đất nền mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
19 triệu/m²
2,188 tỷ 115,2m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
33,8 triệu/m²
4,556 tỷ 134,6m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
21,7 triệu/m²
2,35 tỷ 108,2m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
24,7 triệu/m²
2 tỷ 81,1m²
Bán đất nên mặt tiền đường 8m Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
28,5 triệu/m²
2,3 tỷ 80,7m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Gần mặt tiền đường 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
17,3 triệu/m²
2,3 tỷ 133,2m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Gần mặt tiền đường 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
9,9 triệu/m²
4,35 tỷ 440,1m²
Bán đất nền Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Gần mặt tiền đường 5 hình
Đ. Hoàng Phan Thái, X.Bình Chánh, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
25,8 triệu/m²
4,25 tỷ 164,6m²
Nhận tin Đất nền đăng bán tại khu vực này qua email?

Đăng ký để nhận được tin rao bất động sản mới và nhanh nhất

*Vui lòng nhập các tiêu chí tìm kiếm để nhận các bất động sản phù hợp
Tỉnh / TP
Quận / Huyện
Nhận email thông báo
Họ tên
Email nhận thông báo:

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Đăng Bán và Cho Thuê Miễn Phí

Tiếp cận khách hàng sẵn có, quảng cáo tin đăng
miễn phí

Đăng tin ngay

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý

Liên hệ ngay
Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy