Tìm kiếm
Mua
Thuê
Dự Án
Tìm kiếm nâng cao  
Tìm kiếm  

42 BĐS

Mua bán đất nền
X.Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bán đất nền mặt tiền đường xã Phạm Văn Hai  huyện Bình Chánh  8 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Tây
Bán
5,8 triệu/m²
12 tỷ 2.063,2m²
bán đất nền mặt tiền đường xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh 7 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đông
Bán
24,8 triệu/m²
13 tỷ 525 m²
Bán đất nền 2 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
8,3 triệu/m²
4,35 tỷ 527,1m²
Bán đất nền mặt tiền đường xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh  9 hình
Đ. Thanh Niên, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
15,4 triệu/m²
19 tỷ 1.231,7m²
Bán đất nền khu đô thị Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Hướng Đông Bắc 5 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
40 triệu/m²
6,6 tỷ 165,1m²
Bán đất nền góc 2 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Hướng Đông Bắc .  8 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
18,5 triệu/m²
50 tỷ 2.701 m²
Bán đất Hẻm  giá tốt Huyện Bình Chánh  Đường An Hạ đất đẹp-Sổ Hồng chính chủ 1 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đông
Bán
8,3 triệu/m²
8,6 tỷ 1.038,2m²
Bán đất Hẻm giá tốt Huyện Bình Chánh -Sổ Hồng  1 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
19,6 triệu/m²
1,15 tỷ 58,6m²
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 1 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
8,2 triệu/m²
13,5 tỷ 1.641,2m²
Bán đất nền góc 2 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
30 triệu/m²
7,539 tỷ 251,3m²
Đã bán
Bán đất Hẻm xe hơi 6m giá tốt Huyện Bình Chánh Đường An Hạ đất đẹp-Sổ Hồng chính chủ 3 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Bắc
Đã bán
8,3 triệu/m²
4,8 tỷ 580 m²
Đã bán
Bán Đất Nền mặt tiền đường xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - sổ hồng riêng chính chủ 1 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Bắc
Đã bán
10,2 triệu/m²
3,3 tỷ 322 m²
Đã bán
Bán đất nền khu đô thị Tân Tạo Central Park Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 6 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
37,4 triệu/m²
5,4 tỷ 144,2m²
Đã bán
Bán đất nền khu đô thị Tân Tạo Central Park Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 7 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
37,2 triệu/m²
5,35 tỷ 143,7m²
Đã bán
Bán đất nền khu đô thị Tân Tạo Central Park Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 6 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
29,1 triệu/m²
8,06 tỷ 277,4m²
Đã bán
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Số 4, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
25 triệu/m²
6,25 tỷ 250 m²
Đã bán
Bán đất nền góc 2 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 4 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
20 triệu/m²
5,392 tỷ 269,6m²
Đã bán
Bán đất nền góc 2 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 5 hình
Đ. Số 4, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
20 triệu/m²
6,788 tỷ 339,4m²
Đã bán
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 5 hình
Đ. Số 4, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
20 triệu/m²
10,452 tỷ 522,6m²
Đã bán
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 5 hình
Đ. Số 4, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
20 triệu/m²
2,65 tỷ 132,5m²
Đã bán
Bán đất nền góc 3 mặt tiền đường Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - sổ hồng riêng chính chủ 9 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
20,7 triệu/m²
41,7 tỷ 2.015,4m²
Đã bán
 Bán lô đất nền đường Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
20,1 triệu/m²
5,5 tỷ 274 m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
31,8 triệu/m²
2,52 tỷ 79,2m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 7 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
15,9 triệu/m²
4,7 tỷ 294,7m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 8 hình
Đ. Thanh Niên, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
13 triệu/m²
5,2 tỷ 398,9m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 8 hình
Đ. An Hạ, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
11,9 triệu/m²
5 tỷ 419,8m²
Đã bán
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh 6 hình
Đ. Thanh Niên, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
12,3 triệu/m²
4,3 tỷ 349,7m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 7 hình
Đ. Trần Văn Giàu, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Đã bán
32,5 triệu/m²
5,3 tỷ 163,3m²
Đã bán
Bán đất nền Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Thanh Niên, X.Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
15,5 triệu/m²
2,5 tỷ 161,2m²
Đã bán
Nhận tin Đất nền đăng bán tại khu vực này qua email?

Đăng ký để nhận được tin rao bất động sản mới và nhanh nhất

*Vui lòng nhập các tiêu chí tìm kiếm để nhận các bất động sản phù hợp
Tỉnh / TP
Quận / Huyện
Nhận email thông báo
Họ tên
Email nhận thông báo:

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Đăng Bán và Cho Thuê Miễn Phí

Tiếp cận khách hàng sẵn có, quảng cáo tin đăng
miễn phí

Đăng tin ngay

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý

Liên hệ ngay
Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy