Tìm kiếm
Mua
Thuê
Dự Án
Tìm kiếm nâng cao  
Tìm kiếm  

42 BĐS

Mua bán đất nền
X.Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bán đất nền Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 6 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17,8 triệu/m²
1,75 tỷ 98,2m²
Bán đất nền hẻm ô tô thông thoáng xã Qui Đức huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
6,8 triệu/m²
2 tỷ 294,6m²
Bán đất nền Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 5 hình
Đ. Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
5,8 triệu/m²
1,2 tỷ 206 m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Phạm Tấn Mười, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
11,2 triệu/m²
4,5 tỷ 400 m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
22,5 triệu/m²
4,077 tỷ 181,2m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
22,5 triệu/m²
3,962 tỷ 176,1m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
22,5 triệu/m²
3,845 tỷ 170,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
16 triệu/m²
3,035 tỷ 189,7m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,793 tỷ 164,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,776 tỷ 163,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,786 tỷ 163,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,769 tỷ 162,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,759 tỷ 162,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,75 tỷ 161,8m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,742 tỷ 161,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,735 tỷ 160,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,718 tỷ 159,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 8 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,706 tỷ 159,2m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
21,5 triệu/m²
1,844 tỷ 85,8m²
Bán đất nền Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Hóc Hưu, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
10 triệu/m²
1,2 tỷ 120 m²
Bán đất nền Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
21,1 triệu/m²
1,12 tỷ 53 m²
Bán đất nền mặt tiền đường nhựa 8m Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 7 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
20,6 triệu/m²
1,65 tỷ 80 m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng chính chủ 4 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
16,5 triệu/m²
2,8 tỷ 170 m²
Bán đất nền góc 2 mặt tiền đường nhựa 8m Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Bùi Văn Sự, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
27,1 triệu/m²
2,5 tỷ 92,4m²
Bán đất nền hẻm xa ba gác Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Nguyễn Văn Thới, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
6,6 triệu/m²
1,2 tỷ 180,7m²
Bán đất nền Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Phạm Tấn Mười, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
9,1 triệu/m²
3,02 tỷ 330,3m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
19,7 triệu/m²
1,69 tỷ 85,6m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
19,7 triệu/m²
1,69 tỷ 85,8m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
19,7 triệu/m²
1,69 tỷ 85,7m²
Nhận tin Đất nền đăng bán tại khu vực này qua email?

Đăng ký để nhận được tin rao bất động sản mới và nhanh nhất

*Vui lòng nhập các tiêu chí tìm kiếm để nhận các bất động sản phù hợp
Tỉnh / TP
Quận / Huyện
Nhận email thông báo
Họ tên
Email nhận thông báo:

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Đăng Bán và Cho Thuê Miễn Phí

Tiếp cận khách hàng sẵn có, quảng cáo tin đăng
miễn phí

Đăng tin ngay

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý

Liên hệ ngay
Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy