Tìm kiếm
Mua
Thuê
Dự Án
Tìm kiếm nâng cao  
Tìm kiếm  

36 BĐS

Mua bán đất nền
X.Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bán đất nền hẻm xe tải Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Nguyễn Văn Thới, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
2,5 triệu/m²
3,965 tỷ 1.586,2m²
Bán đất nền Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
16,5 triệu/m²
850 triệu 51,5m²
Bán đất nền Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Bùi Văn Sự, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
22,3 triệu/m²
1,8 tỷ 80,6m²
Bán đất nền Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Bùi Văn Sự, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
15,7 triệu/m²
1,8 tỷ 114,6m²
Bán đất nền Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
8,5 triệu/m²
1,25 tỷ 147,1m²
Bán đất nền hẻm xe hơi Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng - Hướng Đông Bắc 5 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
25 triệu/m²
2 tỷ 80,1m²
Bán Đất Nền Hẻm Xe Hơi giá tốt Huyện Bình Chánh ra  Đường Hưng Long Qui Đức đất đẹp-Sổ Hồng Riêng 6 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
19,5 triệu/m²
2,308 tỷ 118,4m²
Bán đất nền Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Phạm Tấn Mười, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
8,5 triệu/m²
2,8 tỷ 330,3m²
Bán Đất Nền Hẻm Xe Hơi giá tốt Huyện Bình Chánh ra  Đường Hưng Long Qui Đức đất đẹp-Sổ Hồng Riêng 7 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
21 triệu/m²
2,4 tỷ 114,3m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
21,5 triệu/m²
1,845 tỷ 85,7m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,793 tỷ 164,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,776 tỷ 163,3m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 7 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17 triệu/m²
2,786 tỷ 163,9m²
Bán đất nền mặt tiền đường nội bộ Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 6 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
16 triệu/m²
3,035 tỷ 189,7m²
Chính chủ bán lô đất thuộc Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh 4 hình
Đ. Bùi Văn Sự, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
2 triệu/m²
2 tỷ 1.021 m²
Bán đất nền hẻm xa ba gác Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Nguyễn Văn Thới, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
6,6 triệu/m²
1,2 tỷ 180,7m²
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng chính chủ 4 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
16,5 triệu/m²
2,8 tỷ 170 m²
Bán đất nền Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 6 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
17,8 triệu/m²
1,75 tỷ 98,2m²
Bán đất nền Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Hưng Long- Qui Đức, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
21,1 triệu/m²
1,12 tỷ 53 m²
Bán đất nền hẻm ô tô Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Quốc Lộ 50, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
16,9 triệu/m²
1,4 tỷ 83 m²
Bán đất nền Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 1 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
9,8 triệu/m²
2,1 tỷ 214,5m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng 2 hình
Đ. Nguyễn Văn Thới, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
4,2 triệu/m²
4,2 tỷ 1.000,2m²
Bán đất nền Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Hóc Hưu, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
10 triệu/m²
1,2 tỷ 120 m²
Bán đất nền gần sát mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ đỏ chính chủ 3 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
13,4 triệu/m²
2,9 tỷ 216 m²
Bán đất nền mặt tiền đường 10m Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Bùi Văn Sự, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Nam
Đã bán
8,7 triệu/m²
9 tỷ 1.035 m²
Đã bán
Bán đất nền hẻm ô tô thông thoáng xã Qui Đức huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Đã bán
6,1 triệu/m²
1,8 tỷ 294,6m²
Đã bán
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Phạm Tấn Mười, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Đã bán
8,8 triệu/m²
3,5 tỷ 400 m²
Đã bán
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Đã bán
19,7 triệu/m²
1,69 tỷ 85,8m²
Đã bán
Bán đất nền hẻm ô tô gần mặt tiền đường Xã Qui Đức Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Quy Đức, H.Bình Chánh
T.Bắc
Đã bán
19,7 triệu/m²
1,69 tỷ 85,7m²
Đã bán
Nhận tin Đất nền đăng bán tại khu vực này qua email?

Đăng ký để nhận được tin rao bất động sản mới và nhanh nhất

*Vui lòng nhập các tiêu chí tìm kiếm để nhận các bất động sản phù hợp
Tỉnh / TP
Quận / Huyện
Nhận email thông báo
Họ tên
Email nhận thông báo:

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Đăng Bán và Cho Thuê Miễn Phí

Tiếp cận khách hàng sẵn có, quảng cáo tin đăng
miễn phí

Đăng tin ngay

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý

Liên hệ ngay
Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy