Tìm kiếm
Mua
Thuê
Dự Án
Tìm kiếm nâng cao  
Tìm kiếm  

46 BĐS

Mua bán đất nền
X.Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Liên Ấp 234, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
20,2 triệu/m²
2,15 tỷ 106,3m²
Bán đất nền hẻm xe máy Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ  4 hình
Đ. Bờ Chùa, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
8,5 triệu/m²
2,6 tỷ 307,2m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. T11, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
15 triệu/m²
3,6 tỷ 239,8m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đ. Bờ Kinh T12, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
6,6 triệu/m²
13,5 tỷ 2.043,2m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Đất trồng cây lâu năm - Sổ hồng riêng 4 hình
Đ. Bờ Kinh T12, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
9 triệu/m²
1,5 tỷ 166,6m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
21,7 triệu/m²
2,2 tỷ 101,2m²
Bán đất nền xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
22,6 triệu/m²
1,3 tỷ 57,4m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 5 hình
Đê bao Rạch Già, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
18,8 triệu/m²
1,6 tỷ 85 m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Hướng Bắc 5 hình
Đ. Bờ Kinh T12, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
3 triệu/m²
4,5 tỷ 1.494 m²
Bán đất nền mặt tiền đường Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh 4 hình
Đ. Liên Ấp 234, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
T.Bắc
Bán
8,5 triệu/m²
15,5 tỷ 1.824,4m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đinh Đức Thiện, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
17,5 triệu/m²
1,99 tỷ 113,6m²
Bán đất nền xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đinh Đức Thiện, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
10,6 triệu/m²
2,65 tỷ 249 m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
12,8 triệu/m²
950 triệu 74,3m²
Bán đất nền Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh 3 hình
Đ. Hương lộ 11, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
5,2 triệu/m²
1,2 tỷ 229,9m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. T11, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
23,5 triệu/m²
1,7 tỷ 72,4m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Đinh Đức Thiện, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
17,8 triệu/m²
1,99 tỷ 111,6m²
Bán đất nền xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Bờ Kinh T14, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
11,3 triệu/m²
4,4 tỷ 389,7m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. T11, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
2,4 triệu/m²
5,1 tỷ 2.139 m²
Bán đất nền xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Bờ Kinh T14, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
10,8 triệu/m²
2,6 tỷ 240 m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Đoàn Nguyễn Tuấn, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
22 triệu/m²
3,3 tỷ 150 m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
19,1 triệu/m²
3,6 tỷ 188,2m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
20,3 triệu/m²
3 tỷ 147,6m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
27,2 triệu/m²
5 tỷ 183,8m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
23,1 triệu/m²
2,7 tỷ 117,1m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
T.Nam
Bán
20,6 triệu/m²
2,8 tỷ 136 m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Không xác định
Bán
24,1 triệu/m²
8,5 tỷ 352,1m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
28 triệu/m²
3,6 tỷ 128,4m²
Bán nhà đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ - Giao dịch an toàn 6 hình
Đ. Đề Bao Ấp 1, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Bắc
Bán
27,7 triệu/m²
3,5 tỷ 126,2m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 4 hình
Đ. Bờ Kinh T12, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Đ.Nam
Bán
7,3 triệu/m²
1,65 tỷ 226 m²
Bán đất nền Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh - Sổ hồng riêng chính chủ 3 hình
Đ. Hương lộ 11, X.Tân Quý Tây, H.Bình Chánh
Bắc
Bán
4,9 triệu/m²
12,5 tỷ 2.529,6m²
Nhận tin Đất nền đăng bán tại khu vực này qua email?

Đăng ký để nhận được tin rao bất động sản mới và nhanh nhất

*Vui lòng nhập các tiêu chí tìm kiếm để nhận các bất động sản phù hợp
Tỉnh / TP
Quận / Huyện
Nhận email thông báo
Họ tên
Email nhận thông báo:

DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA PROPZY

Đăng Bán và Cho Thuê Miễn Phí

Tiếp cận khách hàng sẵn có, quảng cáo tin đăng
miễn phí

Đăng tin ngay

Tìm Mua và Thuê Như Ý

Tìm kiếm theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý

Liên hệ ngay
Hãy để chúng tôi liên hệ với bạn!
Giúp bạn tìm kiếm BĐS theo tiêu chí
   

Bạn đã đạt tối đa 3 lần yêu thích.

Để lưu thêm BĐS vui lòng

Lợi ích khi đang ký thành viên:
  • Không giới hạn lượt yêu thích
  • Không giới hạn thời gian lưu BĐS yêu thích
  • Sử dụng dịch vụ bđs 0 đồng của Propzy
  • Sử dụng các tính năng mới nhất của Propzy
  • Nhận ưu đãi mới nhất từ Propzy