Propzy và hành trình chinh phục thị trường Bất động sản

Vượt qua những khó khăn ban đầu, Propzy đã chinh phục thị trường bất động sản và đạt được thành công với đúng 1 năm hoạt động: Propzy.vn hoàn thiện cổng thông tin Bất động sản với một lượng lớn danh sách các sản phẩm chất lượng được kiểm chứng giúp kết nối thành công người bán – người mua, thuê – cho thuê, Propzy Service chuyển giao thành công hơn nhu cầu 1400 giao dịch BĐS, Propzy Agent xây dựng cộng đồng môi giới với hơn 500 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nhà phố và đang đưa ứng dụng công nghệ SAM trên smartphone cho phép các môi giới quản lý và thực hiện giao dịch một cách linh hoạt.