Propzy và Thử thách 14 ngày: Phong cách sống mùa Covid-19!

Khi người dân cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang quan tâm đến diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc, phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng những khuyến cáo của Bộ Y Tế, chính quyền địa phương thì mỗi người chúng ta phải luôn tự có ý thức bảo vệ an toàn sức khỏe bản thân, người thân ở mức tối đa.

Để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chủ động công việc của mình ở bất kỳ nơi đâu, “Thử thách 14 ngày Cô Vy xa ra cùng Propzy” sẽ truyền đi những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và toàn thể nhân viên của Propzy.

Những thử thách vừa thú vị, vừa bổ ích lại khá đơn giản cho việc thực hiện liên tiếp trong 14 ngày. Các thử thách đều liên quan đến những thói quen hàng ngày, những giá trị cuộc sống xung quanh chúng ta, những công việc dang dở hay sở thích mà bạn hoặc gia đình đã bỏ lỡ trong guồng quay cuộc sống trước kia.

Thay vì lo lắng, hoảng sợ quá mức, chúng ta hãy nghĩ đến những điều tích cực hơn và bình tĩnh sống qua “kỳ nghỉ Tết dài hạn” bằng cách tham gia loạt thử thách cùng nhau nhé!

Propzy chung tay phòng chống Covid-19.