Trang chủ Tin tức Góc tư vấn Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất: Cách tính đúng, theo quy định mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất: Cách tính đúng, theo quy định mới nhất

Câu hỏi của độc giả từ chương trình Luật sư Tư vấn Pháp lý bất động sản có nội dung:

“Thuế thu nhập cá nhân khi bán được tính chính xác sẽ như thế nào? Nếu giá bán ghi thấp hơn với thực tế ngôi nhà đó thì sao?”

Cách tính đúng về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Luật sư Trần Phú Vinh – Giám đốc Pháp chế của công ty Propzy, trả lời:

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BT, thì thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản (BĐS) = Thuế suất  x Giá chuyển nhượng

Trong đó:  

– BĐS được hiểu là: (i) đất trống; (ii) đất có nhà và (iii) nhà không có đất (nhà chung cư)

– Thuế suất: 2%

– Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng BĐS để tính thuế đối với từng trường hợp là khác nhau và việc xác định Giá chuyển nhượng khá phức tạp.

Cách xác định Giá chuyển nhượng

1.1. Trường hợp: nếu giá chuyển nhượng bằng hoặc cao hơn

Nếu Giá chuyển nhượng bằng hoặc cao hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thuế suất  x Giá chuyển nhượng đó

Giá chuyển nhượng tại mục 1.1 được hiểu là giá chuyển nhượng/mua bán được các bên (Bên chuyển nhượng/Bên bán và Bên nhận chuyển nhượng/Bên mua) ghi trong hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng công chứng

Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định là giá đất được xác định theo “Bảng giá đất” do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm chuyển nhượng.

  • Thời điểm tính thuế chuyển nhượng BĐS được xác định như sau:

+ Nếu Hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng/bên mua là người nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng/bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật (thời điểm Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng – được hiểu là ngày công chứng viên ký và đóng dấu vào Hợp đồng chuyển nhượng).

+ Nếu Hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng/bên mua là người nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng/bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS (thời điểm nộp hồ sơ đăng bộ).

1.2. Nếu Giá chuyển nhượng thấp hơn

Nếu Giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thuế suất  x Giá đất trong “bảng giá đất” do UBND cấp tỉnh ban hành.

Lưu ý 1:  nếu là mua bán nhà (không có đất) thì Giá chuyển nhượng được tính = diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại.

Trong đó:

Giá 01m2 là giá do UBND cấp tỉnh quy định;

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành (khấu trừ theo thời gian).

Lưu ý 2: 

Trường hợp chuyển nhượng BĐS là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu BĐS.

Cơ sở pháp lý xác định đồng sở hữu là: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án,… Trường hợp không cơ sở thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.

Kỳ 2: Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà

Các tin liên quan

ĐỪNG BỎ LỠ THÔNG TIN !

Propzy kết nối với hơn 100.000 nhà đầu tư bất động sản để mang đến những thông tin mới nhất, nhanh nhất về thị trường được gửi qua Email hàng tuần
success
Đăng ký mail thành công!!

Cám ơn bạn đã theo dõi tin tức Bất động sản Propzy