“Sổ đỏ” và những thắc mắc thường gặp

Khi mua bán nhà đất là tài sản có giá trị lớn, nhiều người thường đặc biệt quan tâm đến sổ đỏ hay sổ hồng để cảm thấy an tâm hơn về mặt pháp lý của miếng đất, căn nhà. Tuy vậy, không ít người vẫn còn thấy hoang mang, chưa thực sự hiểu rõ về “sổ đỏ, sổ hồng” và không tránh khỏi có nhiều thắc mắc đối với loại giấy tờ này chẳng hạn như điều kiện cấp sổ đỏ, quyền lợi bị ảnh hưởng ra sao nếu sổ ghi sai thông tin, tách sổ, …

“Sổ đỏ” và những thắc mắc thường gặp

Sổ hồng khác sổ đỏ thế nào?

Nhiều người vẫn quen gọi “Sổ đỏ” và “Sổ hồng” dựa trên màu sắc nhưng thực chất, sổ đỏ có tên gọi đúng là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và sổ hồng có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Hiện nay, hai loại giấy chứng nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều kiện cấp sổ đỏ

Theo quy định, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

– Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở;

– Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp nào phải đổi sổ đỏ?

Trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện việc chuyển nhượng mà ở trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới.

Tách sổ đỏ ghi “hộ gia đình”

Đối với những sổ đỏ ghi “hộ gia đình”, theo quy định để tách thửa thì trước tiên phải đáp ứng được diện tích tối thiểu và đồng thời cần có sự đồng ý của các thành viên khác có quyền sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ quy định để làm thủ tục tách sổ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc); giấy tờ nhân thân như: sổ hộ khẩu, CMND.

Giấy tờ thay thế sổ đỏ khi xin cấp phép xây dựng nhà

Theo quy định, nếu người sử dụng đất có một trong các giấy tờ dưới đây thì có thể được xét cấp giấy phép xây dựng:

  1. Giấy tờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn).
  2. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.
  3. Giấy tờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; …

Đính chính thông tin sai sót trên sổ đỏ

Luật đất đai quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính lại giấy chứng nhận đã cấp nếu có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Sai sót thông tin về tên gọi, địa chỉ, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó;

– Sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Mặt khác, nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp mà có sai sót là do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị để được đính chính thông tin.

Chia sẻ bài viết:

Nhận thông tin mới nhất về thị trường Bất Động Sản hàng tuần!